bygdelogga

Styrelsen för 2018Hedersordförande                   Jan-Erik Jansson           je.jansson@vallnet.se

Ordförande                                 Roger Österberg            osterberg.roger@gmail.com
                                                                                                      0733- 66 66 60
Kassör                                            Sari Staff                          sari@osterlid.se
Ledamot                                       Thomas Holmberg       tomasxvs1300@gmail.com
Ledamot                                       Per-Everth Staff             pereverth.staff@bahnhof.se
Ledamot                                       Willy Andersson            willy51235123@gmail.com
 
Suppleant                                     Staffan Hassius            hassius61@gmail.com
Suppleant                                     Jan Eriksson       
Suppleant                                     Michael Löfroth
 


Dukat för bröllop!