Styrelsen för 2017Hedersordförande                 Jan-Erik Jansson            je.jansson@vallnet.se

Ordförande                                 Roger Österberg            osterberg.roger@gmail.com
Kassör                                            Sari Staff                          sari@osterlid.se
Ledamot                                       Thomas Holmberg       tomasxvs1300@gmail.com
Ledamot                                       Per-Everth Staff             pereverth.staff@bahnhof.se
Ledamot                                       Willy Andersson            willy51235123@gmail.com
 
Suppleant                                     Staffan Hassius            hassius61@gmail.com
Suppleant                                     Matz Jansson        
Suppleant                                     Hans Carling
Suppleant                                     Anna Mölgård                anna.molgard@telia.com 


Dukat för bröllop!